fg
Volum XVII |

Experimente cu apa – Introducere în hidrologia experimentală

Rezumat: Apa este cea mai importantă resursă pentru omenire, prin urmare înțelegerea proceselor hidrologice poate fi considerată o sarcină vitală. Astfel, obiectivele principale ale acestei lucrări sunt: (i) stadiul actual al experimentului hidrologic de teren; (ii) tehnicile și etapele experimentului hidrologic de teren la microscară (scara parcelei). Studiile hidrologice la microscară sunt importante, atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere economic, deoarece subliniază rolul factorilor condiționali (de ex. panta) în utilizarea resurselor de apă, în bugetul sedimentelor (identificarea pragurilor hidro-logice critice pentru mobilizarea și propagarea fluxului de particule de sol) precum și timpul necesar pentru propagarea pesticidelor, a substanțelor nutritive și a metalelor grele. Cheia pentru a efectua un experiment hidrologic de succes la microscară constă în realizarea de încercări repetate în teren. Din punct de vedere economic, experimentele de teren, expe-diționare (temporare) sunt benefice, deoarece scurtează perioada de lucru și reduc costurile financiare ale procesului de achiziție a datelor. Una dintre provocările hidrologiei experimentale este manipularea „upscaling” sau abordarea statistică pentru colectarea și prelucrarea datelor.

Volum XIII |

Cercetări hidrologice la microscară ale bilanţului apei în bazinul experimental Aldeni (România)

Rezumat: Articolul prezintă o serie de aspecte referitoare la Bazinul Experimental Aldeni (România). Pentru a cerceta experimental la microscară (scara parcelei) impacturile hidrologice ale eroziunii solului, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a înființat Bazinul Experimental Aldeni (BEA), în 1984. BEA este situat în Subcarpaţii de Curbură, regiune caracterizată printr-o accentuată eroziune a solului.
Cercetările experimentale la microscară sunt orientate către: determinarea parametrilor ecuaţiei bilanţului hidric, în condiţii naturale şi cu ploi artificiale; studiul factorilor genetici ai scurgerii lichide de suprafaţă şi a proceselor de eroziune a solului pe parcele de scurgere; extinderea relaţiilor privind coeficienţii de scurgere de la microscară la mezoscară.
Parcelele de scurgere au S=80mp (20x4m), orientare VNV-ESE şi o pantă medie de 5,6%; o parcelă este menţinută cu iarbă, iar cealaltă este lipsită de iarbă prin săpare (prelucrare) şi are modificată structura primului orizont de 20 cm, ceea ce a dus la o dezvoltare mai mare a infiltrației faţă de prima parcelă de scurgere.
Efectuarea complexului de observaţii, măsurători şi prelevări asupra elementelor necesare determinării cantitative a ecuaţiei bilanţului apei se face cu aparatura specifică la termene hidrologice şi climatologice standard (orare şi pentadale) la staţii hidrometrice şi platforma meteo, respectiv la evenimente ploioase la parcelele de scurgere.
In prezent, procesul de achiziţie şi transmisie a datelor se modernizează cu aparatură prevăzută cu senzori (de ex. senzori pentru măsurarea umidităţii solului). Exploatarea şi diseminarea datelor hidrologice se face prin: teme şi proiecte de cercetare, anuare (Anuarul Bazinelor Experimentale) şi articole ştiinţifice.