fg
Volum XI |

Adoptarea conturilor MCNCM pentru emisiile atmosferice in Ungaria

Rezumat: Fenomenele actuale de accelerare a schimbărilor climatice și încălzirii globale au obligat oamenii de știință și autoritățile să conceapă un sistem cuprinzător și fiabil pentru identificarea principalelor cauze și surse ale acestor fenomene adverse. MCNCM (Matricea Contabilității Naționale cu Conturile de Mediu) elaborată de EUROSTAT a devenit tot mai populară, întrucât pune accentul pe impactul activității societății asupra mediului, legând indicatorii economici de fluxurile de mediu. Articolul prezintă rezultatele activității desfășurate în cadrul Oficiului Central de Statistică din Ungaria pentru adoptarea și dezvoltarea continuă a sistemului MCNCM și demonstrează schimbările cruciale care s-au produs în emisiile unor poluanți majori între 2000 și 2009, având în vedere și indicatorii economici.