fg
Volum XV |

Evaporaţia şi evapotranspiraţia în România

Rezumat: Evaporaţia şi evapotranspiraţia constituie unele dintre cele mai importante elemente pentru realizarea unui studiu complet al bilanţului hidric, componente ale modelelor hidrologice conceptuale, devenind în ultimul timp şi parametri de interes major în studiile privind schimbările climatice. Prezentul studiu poate fi valorificat în determinarea pe cale indirectă a ratelor privind evaporaţia şi evapotranspiraţia la microscară. Importanţa acestui studiu constă în identificarea regiunilor expuse la cedări semnificative de apă prin prisma evaporaţiei şi a evapotranspiraţiei, în vederea îmbunătăţirii practicilor şi metodelor de gestionare a rezervei de apă, la nivel naţional. În România, distribuţia spaţială a parametrilor analizaţi este, în cea mai mare parte, determinată de relief care constituie principalul factor ce determină particularităţile climatului local şi regional. Dintre caracteristicile morfometrice ale reliefului, altitudinea are rolul cel mai important în condiţionarea spaţială a parametrilor analizaţi. Distribuţia spaţială a evaporaţiei şi a evapotranspiraţiei, la nivel anual, sezonier şi lunar, pe teritoriul Romaniei s-a făcut prin metoda de interpolare (Modelul Digital al Terenului cu rezoluţie de 30 m). Rezultatele analizei au evidenţiat următoarele aspecte: la nivel multianual evaporaţia pe teritoriul României variază între 300 mm/an şi 800 mm/an, cu cele mai mari valori în partea de sud est a ţării şi în lunca Dunării (cu valori > 1000 mm/an), în partea de vest şi în extremitatea sud vestică a ţării valorile ajung şi la peste 800 mm/an, iar cele mai reduse valori se înregistrează în zonele montane, sub 400 mm/an. Valorile evapotranspiraţiei sunt cuprinse între 300 mm/an şi 625 mm/an, cu maxime > 650 în zonele de câmpie şi cu minime (sub 300 mm/an) în zona montană.