fg
Volum XIII |

Impactul asupra mediului al terenurilor arabile într-o arie protejată de interes comunitar. Studiu de caz: ROSCI0123 Munții Măcinului, România

Rezumat: Cultura plantelor reprezintă forma de agresare a mediului cu cea mai largă răspândire la nivel global. Sustenabilitatea lor influențează stabilitatea ecosistemelor naturale la scară locală, regională și globală. În acest context, studiul prezent își propune să evalueze sustenabilitatea terenurilor arabile din situl de interes comunitar Munții Măcinului, folosind modelul Pimentel-Eulenstein. Modelul ia in considerare ca date de intrare diferiți parametri de caracterizare a activităților agricole la nivelul întregii suprafețe ocupate de cele 6 unități administrativ teritoriale (mecanizare, chimizare, irigații etc.), evaluând eficiența energetică și durabilitatea activităților de cultură a plantelor. Rezultatele arată că exploatarea terenurilor arabile din situl de importanță comunitară Munții Măcinului se realizează nesustenabil din punct de vedere al eficienței energetice, existând astfel un risc mediu de afectare al componentelor de mediu. Coeficientul Pimentel a demonstrat o diferențiere mare între unitățile zonei de studiu (Măcin – 463.65, Greci – 0.47, Turcoaia – 81.42, Cerna – 41.06, Hamcearca – 223.71, Jijila – 304.54), același fenomen existând și pentru nivelul entropiei (Măcin – 1700844.5, Greci – 3929266.5, Turcoaia – 267121.2, Cerna – 916651.7, Hamcearca – 800669.4, Jijila – 1103915.8). În aceste condiții, îmbunătățirea managementul activităților agricole reprezintă o componentă cheie în procesul de gestionare a sitului de importanță comunitară ROSCI0123 Munții Măcinului.