fg
Volum XVII |

O analiză preliminară a scenariului de rupere a barajului în arc folosind modelarea HEC-RAS și HEC-GEO RAS. Studiu de caz barajul Someșul Rece 1

Rezumat: Această lucrare prezintă o analiză/simulare preliminară a scenariului de rupere a barajului Someșul Rece 1, din bazinul omonim, situat în nord-estul Munților Apuseni, la un debit de calcul afluent cu probabilitate de 0.1 %. Studiul arealelor inundabile, care apar după ruperea barajului Someșul Rece 1, s-a realizat cu ajutorul modelării hidrologice 1D. Acest tip de modelare este unul dintre cele mai complexe (Cameron et al., 2006), implicând atât definirea unui model cu evoluție temporală a rupturii barajului, cât și simularea unui flux inconstant de scurgere în aval. Pentru zona barajului analizat și sectorul din aval am realizat mai multe scenarii și modelări ale sistemelor hidrologice, cu ajutorul softului HEC-RAS 5.0.3 dezvoltat de către Hydrologic Engineering Center (US Army Corps of Engineers).
Acest soft gratuit este cel mai utilizat din domeniu la nivel mondial, îndeosebi de către agenții oficiale, având o continuă dezvoltare, dată de implicarea specialiștilor în domeniu. Softul simplifică problema modelării hidrodinamice, datorită limitării la un model 1D. Pentru că inundația are evident un caracter spațial, softuri GIS (ESRI ArcGis împreună cu extensia HEC-GeoRAS) au fost utilizate, atât în determinarea și definirea elementelor hidrografice (canal, talveg, maluri etc.) cât și în reprezentarea rezultatelor. Au fost elaborate hărți ale arealelor inundabile, care au indicat amploarea estimată a inundațiilor accidentale în aval. Rezultatele simulării au fost utilizate și pentru a determina timpul de anticipare.

Volum XV |

Inundații excepționale în bazinele mici din nord-vestul României și efecte induse – râul Bârsău, județul Maramureș

Rezumat: Studiul își propune să analizeze inundațiile din mai 1970, iunie 1974 și mai 2005 care au avut loc în bazinul hidrografc al râului Bârsău, unul dintre afluenții de dreapta ai râului Someș. Confluența celor două râuri se află aval de localitatea Satulung din județul Maramureș. Bazinul hidrografic Bârsău este localizat între bazinele Someșului și Lăpușului, având o suprafață de 152 km2. Inundațiile produse de râul Bârsău sunt rapide și prezintă un timp scurt de propagare. Totodată, sunt cauzate atât de precipitații, cât și de topirea zăpezilor. În acest fel s-au produs inundațiile din mai 1970, cu au avut un timp total de două zile, spre deosebre de iundațiile din iunie 1974 și mai 2015 care s-au produs doar pe fondul precipitațiilor abundente. La nivelul celor trei studii de caz, inundațiile din mai 2015, cu origine pluvială, au atins nivelul maxim de 220 cm (CP+20 cm) la stația hidrometrică Buciumi,iar efectele au influențat puternic populația locală. Astfel, pagubele din satele localizate în interiorul bazinului au fost mai întâi înregistrate și apoi cuantificate. Ulterior, s-au realizat hărți de integrare a zonelor inundabile, a riscurilor hidrologice și asociate cu scopul de a identifica arealele cu diferite grade de vulnerabilitate.