fg
Volum XVII |

Tipare postcomuniste ale migrației în România: dinamică și perspective teritoriale

Rezumat: Lucrarea abordează o problemă de mare importanță pentru România, aceea a migrației internaționale, aflate într-un proces continuu de exacerbare după prăbușirea regimului comunist, dar cu diferențieri spațiale importante. Acest demers a impus necesitatea unei serii de reprezentări spațiale menite să evidențieze tipologia și structura fluxurilor migratorii la nivelul întregii țări în perioada postcomunistă, dar și schimbările de direcție sau de intensitate ale acestora. În aproape trei decenii, din România au emigrat peste 550.000 persoane, alte aproape 240.000 persoane fiind plecate temporar în străinătate în 2017, conform datelor statistice oficiale, în realitate numărul acestora fiind mult mai mare. Migrația internațională a românilor prezintă caracteristici aparte, putând fi individualizate patru perioade distincte, caracterizate prin caracteristici demografice si distributie teritorială specifică. În ansamblu, se constată o glisare a zonelor emițătoare de emigranți dinspre vestul și centrul țării imediat după căderea comunismului către zona estică și sudică în ultimii ani, cu antrenarea predominantă a adultilor tineri.

Volum VIII |

Evoluţia transportului public urban în România în perioada 1950-2006

Rezumat: Deşi are numeroase tangenţe cu transporturile rutiere, transportul urban de călători reprezintă un sector de tranziţie între transporturile rutiere şi cele feroviare. Creşterea numărului de locuitori şi extinderea oraşelor, alături de nevoia de deplasare a populaţiei au determinat evoluţia transportului urban. Scopul prezentului studiu este de a arăta dinamica numărului de oraşe cu transport în comun, evoluţia şi repartiţia geografică a reţelei de tramvaie, de autobuze, microbuze şi troleibuze în perioada 1950-2006. Dinamica parcului de autovehicule şi a transportului de pasageri în acelaşi interval de timp este un alt obiectiv al acestui articol. De asemenea, am analizat evoluţia reţelei, vagoanelor şi transportului de pasageri cu metroul între anii 1980-2006.