fg
Volum XII |

Schimbări în reţeaua urbană de-a lungul sectorului mijlociu şi inferior al Dunării în perioada de tranziţie

Rezumat: Economia şi dezvoltarea oraşelor din regiunile riverane Dunării au fost parţial determinaeă de fluviu, prin funcţia portuară pe care acesta le-a imprimat-o (ex. Dunaújváros, Smederevo, Lom, Călăraşi etc.) sau prin alte caracteristici ale fluviului (ex. Komárom/Komarno, Nyegesúfalu, Paks, Orşova, Vidin, Kozlodui etc.). In urma prăbuşirii Uniunii Sovietice şi a sistemelor politice comuniste din statele riverane Dunării şi după blocada traficului naval ca urmare a crizei din fosta Iugoslavie, rolul axei dunărene de transport s-a schimbat radical (Hardi 2012). Datorită acestor schimbări şi ca urmare a dezvoltării unor noi sectoare economice, funcţia şi importanţa acestor oraşe s-a modificat considerabil în ultimele două decenii. Unele dintre ele şi-au pierdut baza economică şi au devenit oraşe sau regiuni periferice, altele au folosit sau ar putea folosi noile oportunităţi de dezvoltare. Lucrarea noastră oferă un studiu comparativ al oraşelor dunărene şi evidenţiază modalităţile tipice de dezvoltare a oraşelor riverane Dunării. Ea se rezumă la un program de schimb interacademic între România, Bulgaria şi Ungaria.