fg
Volum VIII |

Germanii din România între anii 1930 şi 2002 – aspecte geografice

Rezumat: Etnicii germani au sosit în România din Europa Centrală în mai multe valuri, în timpul secolelor XII- XIII şi XVII- XIX, şi s-au stabilit în special în regiunile istorice din centrul şi vestul României (Transilvania, Banat şi Crişana), sub dominaţie ungară în acele timpuri sau integrate Imperiului Habsburgic. În cea de-a doua parte a secolului XX- începutul secolului XXI, numărul acestor etnici a scăzut- de la 745 421 persoane în 1930 a 60 088 în 2002- ca o consecinţă a lipsei de loialitate a guvernului român şi german din cel de-al Doilea Război Mondial (1940-1945), a lipsei bazei materiale şi juridice pentru generaţia de după război în timpul guvernării comuniste, a fricii, a izolării care a continuat după 1989 şi a discreditării faţă de drepturile minorităţilor, proclamate după Revoluţia din Decembrie, 1989.