fg
Volum XIII |

Impactul dezvoltării comunității asupra prezenței la vot în zonele rurale la alegerile parlamentare (2008), România

Rezumat: În statele cu o democrație consolidată, dar și în România post-comunistă, prezența la vot este din ce în ce mai puțin numeroasă. Există însă și o diferență considerabilă: în timp ce în statele vest-europene, prezența la vot crește o dată cu nivelul de educație, în România, la ultimele alegeri generale (2008), prezența la vot a fost mai mare în zonele rurale (care sunt, prin tradiție, mai precare din punct de vedere economic și educațional decât zonele urbane). Astfel, articolul încearcă să identifice în ce măsură există o legătură cauzală între indicele de dezvoltare a localităților rurale și prezența la vot, statistica descriptivă ilustrând un aspect important: în județele mai puțin dezvoltate, prezența la vot este mai mare decât în județele dezvoltate.