fg

Subscribe2


 

Volum XIV |

Cetățenii români din Ungaria conform Recensământului din 2011

Rezumat: În ultimele decenii, rolul Europei în cadrul fluxurilor migratorii s-a schimbat. În prezent, în majoritatea statelor din vestul și sudul Europei, numărul populației străine se ridică la câteva milioane. Subiectul migrației internaționale este din ce în ce mai actual în contextul durabilității societăților vest-europene îmbătrânite și al schimbărilor climatice (migrație environmentală). O dată cu schimbarea regimului politic din anii 90, statele din centrul Europei, ca urmare a convergenței și integrării economice, au devenit areale receptoare. În cazul Ungariei și a statelor învecinate, acest fenomen a dus la apariția unor situații noi. Majoritatea migranților provin din statele învecinate. Prin urmare, există certe efecte de graniță și o redistribuire teritorială a etniilor.

Volum XI |

Adoptarea conturilor MCNCM pentru emisiile atmosferice in Ungaria

Rezumat: Fenomenele actuale de accelerare a schimbărilor climatice și încălzirii globale au obligat oamenii de știință și autoritățile să conceapă un sistem cuprinzător și fiabil pentru identificarea principalelor cauze și surse ale acestor fenomene adverse. MCNCM (Matricea Contabilității Naționale cu Conturile de Mediu) elaborată de EUROSTAT a devenit tot mai populară, întrucât pune accentul pe impactul activității societății asupra mediului, legând indicatorii economici de fluxurile de mediu. Articolul prezintă rezultatele activității desfășurate în cadrul Oficiului Central de Statistică din Ungaria pentru adoptarea și dezvoltarea continuă a sistemului MCNCM și demonstrează schimbările cruciale care s-au produs în emisiile unor poluanți majori între 2000 și 2009, având în vedere și indicatorii economici.