fg
Volum IX |

Microparticulele şi dioxidul de azot din aerul mediului ambiant din Bruxelles. Măsura în care reducerile locale de emisii trebuie să fie drastice pentru a respecta valorile limită impuse de UE

Rezumat: În ultimii 40 de ani calitatea aerului din Bruxelles s-a îmbunătăţit semnificativ. Acest lucru s-a remarcat mai ales la dioxidul sulfurat, plumbul, monoxidul de azot, monoxidul de carbon, benzenul şi benzo-pirenul. Obiectivele pentru calitatea aerului impuse de directivele europene recente referitoare la calitatea aerului, 2008/50/EC sunt dioxidul de azot (NO2) şi microparticulele (PM10 şi PM2,5). Deşi obiectivele referitoare la calitatea aerului sunt îndeplinite în câteva dintre locurile de măsurare din Bruxelles, o analiză minuţioasă a datelor indică faptul că este imposibil ca acestea să fie respectate. O comparaţie a nivelurilor medii de concentraţie din regiunea capitalei cu cele din regiunile înconjurătoare, interpretarea profilelor concentraţiilor zilnice şi săptămânale medii şi a câtorva observaţii (ex. duminicile când circulaţia maşinilor este interzisă) reflectă clar faptul că reducerea emisiilor este necesară dacă trebuie asigurată respectarea doar prin măsurile luate la nivel local.