fg
Volum XX |

Turismul în căsuțele din copaci: probleme și perspective viitoare

Rezumat: Turismul este un sector global major relevant pentru multe economii, cu toate acestea, se recunoaște, de asemenea, că turismul are diverse efecte negative sociale, culturale, economice și de mediu. Acesta este în special cazul turismului convențional/de masă. Diferite forme ale așa-numitului turism alternativ ar trebui să compenseze aceste impacturi negative și să promoveze o dezvoltare mai durabilă. Turismul în căsuțe din copaci (TT) se încadrează în aceste noi tendințe durabile și experiențiale. De asemenea, trebuie să recunoaștem nevoia crescândă de a oferi experiențe unice, specifice de călătorie și cazare de către operatorii de turism și hotelieri, pentru a fi competitivi cu ceilalți. Acest lucru, la rândul său, duce la o suprautilizare a termenului de durabil în situațiile care nu sunt deloc sustenabile. Cu toate acestea, deși TT este recunoscut pe scară largă de către operatorii de turism mondiali, literatura de specialitate și dezbaterile asociate pe acest subiect sunt aproape inexistente.
Prezentul articol se concentrează pe specificul, lacunele și provocările TT din perspectivă biologică, socială și de mediu. La final, sunt oferite cele mai bune recomandări – inclusiv modelul general al TT. Din cauza lipsei literaturii de specialitate pe acest subiect, a dezbaterilor și a statisticilor comparabile, lucrarea ar trebui considerată mai mult un început de dezbatere, decât o analiză cuprinzătoare.

Volum XX |

Turismul durabil și turismul comunitar în insulele mici: o analiză a politicilor

Rezumat: Importanța sectorului turistic pentru micile state insulare în curs de dezvoltare (SIDS) se bazează pe „insularitatea” lor. Turismul contribuie la dezvoltarea socio-economică în multe feluri. Cu toate acestea, dependența mare față de entitățile și expertiza străină a împiedicat procesele care asigură un control local mai mare, proprietatea, participarea și evitarea problemelor. Renunțarea la aceste dependențe este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă SIDS în căutarea lor de autodeterminare și a unui viitorul emancipator. Articolul susține că trebuie găsite noi căi și traiectorii pentru a induce schimbarea necesară în care durabilitatea și incluziunea devin fundamentale pentru autodeterminare, justiție socială și un turism corect. Articolul sugerează stabilirea unor politici insulare specifice care să susțină sustenabilitatea și turismul comunitar (CBT). Sugestiile includ, de asemenea, înființarea unui hub regional CBT pentru insulele dintr-o regiune. Acest articol este o lucrare conceptuală bazată pe date secundare, articole de specialitate, cărți și documente guvernamentale.