fg
Volum XIV |

Modele teritoriale de dezvoltare socio-economică în sectorul românesc al Văii Dunării

Rezumat: În acest studiu sunt analizate modelele teritoriale de dezvoltare socio-economică în sectorul românesc al Văii Dunării, la nivel de micro-scară (unităţi administrative locale – LAU2) prin intermediul indicelui complex de dezvoltare (INDEV). Lucrarea prezintă calcularea indicilor secundari, care reflectă principalele aspecte ale dezvoltării socio-economice (locuinţe, infrastructura de utilităţi publice, sănătate, ocupare, demografie, educaţie şi economie locală), precum şi distribuţia teritorială a acestora şi a indicelui complex de dezvoltare. Sunt evidenţiate diferenţe între unităţile administrative urbane şi rurale, arealul rural fiind caracterizat de o dezvoltare socio-economică slabă şi foarte slabă, în fapt fiind subdezvoltat, iar spaţiilor urbane fiindu-le specifică dezvoltarea de nivel mediu. Indicele complex de dezvoltare (calculat prin metoda rangurilor reale (sau distanţelor relative) în aplicarea căreia valoarea medie naţională a fiecărui indicator statistic utilizat a fost considerată ca reper) arată că în sectorul românesc al Văii Dunării, comparativ cu nivelul mediu naţional, predomină modelele teritoriale de dezvoltare socio-economică slabă şi foarte slabă.