fg

Număr 1

Forum geografic: Volum XVII, număr 1

FORUM GEOGRAFIC

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XVII, număr 1 (06 2018), pp. 5-105

Număr complet

Editori Péter BAJMÓCY, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Contents

 1. Măsuri de prevenire și control al poluării solului în China
 2. Migrarea laterală a cursului Jiului între 1864 și 2018. Studiu de caz: sectorul Craiova – Zăval
 3. Consideraţii privind influenţa insulelor de cădură urbane asupra indicelui temperatură – umiditate în luna Iulie 2017 în centrul oraşului Craiova
 4. Analiza relației dintre microclimat și producția microbială de dioxid de carbon din sol în zonele carstice Ta-polca și Gömör-Tornai, Ungaria
 5. O analiză preliminară a scenariului de rupere a barajului în arc folosind modelarea HEC-RAS și HEC-GEO RAS. Studiu de caz barajul Someșul Rece 1
 6. Experimente cu apa – Introducere în hidrologia experimentală
 7. Estimarea aprovizionării cu apă potabilă și tendințele sale viitoare în orașul Varanasi, India
 8. Indicatori de evaluare a rolului infrastructurilor verzi în dezvoltarea urbană durabilă în România
 9. Utilizarea metodelor GIS pentru analiza caracteristicilor spațiale ale sistemului de transport urban în orașul Craiova
 10. Cartarea expansiunii spaţiale urbane şi a schimbărilor în utilizarea terenurilor folosind tehnica geoinformatică în Districtul Varanasi, Uttar Pradesh, India
 11. O evaluare a potențialului resurselor umane din Regiunea de Vest a României