fg

Număr 2

Forum geografic: Volum XVI, număr 2

FORUM GEOGRAFIC

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XVI, număr 2 (12 2017), pp. 102-170

Număr complet

Editori Péter BAJMÓCY, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Contents

  1. Rezultatele preliminare în determinarea arealelor inundabile folosind sistemul UAS în bazinul superior al Ozanei (Carpații Orientali)
  2. Evaluarea calității apelor subterane și oportunitatea pentru irigații în corporația Dindigul din districtul Dindigul, Tamil Nadu, India
  3. Monitorizarea condițiilor de secetă prin utilizarea factorului precipitații. Studiu de caz: stația meteorologică Jaisalmer, Rajasthan, India
  4. O hartă web a peisajelor Muntelui Vitosha și dezvoltarea științei peisajului în Bulgaria
  5. Impactul expansiunii urbane asupra Luncii Jiului. Studiu de caz – Municipiul Craiova, România
  6. Dezvoltarea educației în perioada post-criză economică în zonele rurale. Studiu de caz: județul Argeș, România
  7. Măsurarea nivelului de dezvoltare socio-economică a regiunilor NUTS2 adiacente Dunării
  8. Raportul spațiu-timp în Ungaria