fg

Număr 1

Forum geografic: Volum XVI, număr 1

FORUM GEOGRAFIC

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XVI, număr 1 (06 2017), pp. 5-97

Număr complet

Editori Péter BAJMÓCY, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Contents

  1. Influența parametrilor morfometrici ai ariei sursă asupra dimensiunii ghețarilor de pietre din Carpații Meridionali
  2. Schimbări în peisajul carstic și în sistemul epicarstului din zona carstică Tapolca, nord-vestul ținutului muntos Balaton, Ungaria
  3. Considerații asupra temperaturilor extreme pe teritoriul României
  4. Analiza mediei temperaturii maxime zilnice în Câmpia Română (1961-2015)
  5. Cartarea și caracterizarea acviferului din zona complexă de tranziție Ijebu Ode, sud-vestul Nigeriei
  6. Starea de conservare a habitatelor de interes comunitar din regiunea biogeografică Alpină din România
  7. Delimitarea franjei rurbane: orașul Aligarh ca studiu de caz
  8. Oamenii fără locuință din orașul Kanpur: un studiu explorativ
  9. Etnocreativitatea în centrele pilot din Romania și rolul lor in dezvoltarea turismului cultural și în procesul educațional