fg

Număr 2

Forum geografic: Volum XIV, număr 2

FORUM GEOGRAFIC

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XIV, număr 2 (12 2015), pp. 95-211

Număr complet

Editori Péter BAJMÓCY, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Contents

 1. Cartarea culoarelor de avalanșă în valea glacială Bâlea (Munții Făgăraș) folosind metode de detectare semi-automată
 2. Variaţia temporală a transportului de aluviuni în suspensie în funcţie de dominanţa ariilor sursă. Studiu de caz: râul Trotuş în perioada 2000-2014
 3. Proprietăţile geotehnice ale unor soluri din zona nisipurilor bituminoase din sud-vestul Nigeriei
 4. Utilizarea metricilor peisajului în descrierea configuraţiei formelor de relief repetitive. Studiu de caz asupra câmpurilor de dune
 5. Caracteristicile regimului termic la suprafața pereților de rocă din zona alpină a Munților Retezat
 6. Influenţa Oscilaţiei Nord Atlantice la nivelul aspectelor climatice şi a variabilităţii scurgerii Dunării Inferioare între Olteniţa şi Călăraşi
 7. Evaluarea precipitaţiilor extreme. Studiu de caz: regiunile de coastă nord-estice şi vestice ale Indiei
 8. Evaluarea extensiunii inundaţiilor şi a vulnerabilităţii peisajului la inundaţii folosind tehnologie geospaţială: studiul districtului Malda din Bengalul de Vest, India
 9. Modele teritoriale de dezvoltare socio-economică în sectorul românesc al Văii Dunării
 10. Presiunea umană asupra calităţii mediului prin modul de utilizare a terenurilor în partea nordică a Podișului Someșean – Romania
 11. Cetățenii români din Ungaria conform Recensământului din 2011
 12. Reprezentarea cartografică a diferențelor în nivelul de informare publică online al unităților administrativ teritoriale din România
 13. Evoluția ratei alfabetizării în India și factorii determinanți: o perspectivă geografică