fg

Număr 1

Forum geografic: Volum XIV, număr 1

FORUM GEOGRAFIC

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XIV, număr 1 (06 2015), pp. 1-93

Număr complet

Editori Péter BAJMÓCY, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Contents

  1. Estimarea pierderilor materiale pentru clădirile din centru istoric al Bucureștiului, în cazul producerii unui cutremur vrâncean similar celui din 1977
  2. O metodă de extragere a clădirilor orientată obiect și clasificare folosind date de înaltă rezoluție furnizate de teledetecție
  3. Potential usage of met mast datasets for climatic parameters monitoring in Tulcea County, Romania
  4. Biourbanismul – o soluție pentru ameliorarea climatului urban. Studiu de caz: Municipiul București
  5. Consideraţii privind influenţa insulelor de cădură urbane asupra indicelui temperatură – umiditate din Craiova
  6. Model de analiză generală a pretabilității terenurilor pentru noile proiecte de infrastructură din Țara Bârsei (România)
  7. Modificările în modul de utilizare a terenurilor într-o zonă suburbanizată: Studiu de caz al municipiului București
  8. Impactul resurselor de teren comun în dezvoltarea regională durabilă: o analiză geografică
  9. Rolul turismului în dezvoltarea spațiului rural periferic. Studiu de caz: Estul Moraviei și Banatul Românesc