fg

Număr 2

Forum geografic: Volum XIII, număr 2

FORUM GEOGRAFIC

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XIII, număr 2 (12 2014), pp. 138-258

Număr complet

Editori Péter BAJMÓCY, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Contents

 1. Considerații privind fenomenul de deșertificare în Oltenia
 2. Analiza caracteristicilor şi tendinţelor regimului pluviometric din Piemontul şi Subcarpaţii Getici, Regiunea Oltenia, România
 3. Evaluarea potențialului eolian din sudul Podișului Bârladului. Studiu de climatologie aplicată
 4. Variabilitatea scurgerii sezoniere a fluviului Dunărea și a afluenților săi în cursurile mijlociu și inferior
 5. Analiza regimului și bilanțului hidrologic în bazinul râului Temstica (sud-estul Serbiei) în perioada 1980-2012
 6. Cercetări hidrologice la microscară ale bilanţului apei în bazinul experimental Aldeni (România)
 7. Starea de conservare şi metode de conservare a ferigii acvatice Marsilea quadrifolia L. în Europa
 8. Riscul geomorfologic și erodabilitatea terenului (indice de denudare) în carstul Câmpului Minier Anina (Munții Banatului, România)
 9. Indicatori de evaluare a calității apelor de suprafață și solurilor în proximitatea fostei exploatări de sulf din Munții Călimani
 10. Mutații recente în structura socio-economică a populației județului Dolj. Diferențieri pe sexe
 11. Sistemul urban românesc – o perspectivă asupra perioadei post-comuniste
 12. Actualitate si perspective în turismul pentru menţinerea sănătăţii – serviciile spa în România
 13. Premise pentru dezvoltarea turismului în localitățile din sectorul mijlociu al Prutului (județele Botoșani și Iași)