fg

Număr 2

Forum geografic: Volum XI, număr 2

FORUM GEOGRAFIC

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XI, număr 2 (12 2012), pp. 118-245

Număr complet

Editori Péter BAJMÓCY, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Contents

 1. Regimul vânturilor din România – Caracteristici, tendinţe şi influenţele oscilaţiilor nord-atlantice
 2. Poluarea solurilor cu metale grele în urma irigațiilor în regiunea minieră din Georgia
 3. Aspecte formale și legale privind peisajul forestier din Polonia
 4. Evaluarea potenţialului turistic al peisajelor din Georgia
 5. Caracteristici ale rețelei de așezări urbane din Republica Macedonia
 6. Evaluarea turistică a ariilor afifaunistice importante din Banatul Sârbesc
 7. Condițiile agroclimatice din Oltenia în primăvara anului 2011
 8. Modele ale activităţii turistice hibernale în Munţii Bucegi – Valea Prahovei (Carpaţii Meridionali)
 9. Torenţialitatea – Condiţii morfohidrologice în bazinul Sebeş (Grupa Munţilor Parâng, Carpaţii Meridionali)
 10. Perioadele de excedent pluviometric din bazinul hidrografic al Timişului (1965-2009)
 11. Tendințe ale modificării acoperirii terenurilor în cadrul pășunilor montane abandonate. Studiu de caz: Masivul Măgura Marga (Carpații Meridionali)
 12. Analiza imaginii urbane prin intermediul sondajelor vizuale. Studiu de caz: orașul Craiova
 13. Rolul şi importanţa monumentelor istorice în diversificarea ofertei turistice din Ţara Oaşului
 14. Evaluarea potenţialului turistic geomorfologic al ariilor montane. Stdiu de caz: Masivul Rarău