fg

Număr 9

Forum geografic: Volum IX, număr 9

FORUM GEOGRAFIC

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum IX, număr 9 (11 2010), pp. 1-196

Număr complet

Cuprins:

 1. Vechiul oraș Callatis și mișcările neotectonice
 2. Analiza particularităţilor fragmentării reliefului în Piemontul Bălăciţei
 3. Dinamica proceselor actuale din Bazinul Hidrografic Sărăţel
 4. Relieful endocarstic din rezervația naturală a dealului fosilifer Repedea
 5. Evaluarea practicilor de management al fertilităţii solului şi constrângerile acestora în diferite locaţii din Nepal
 6. Indicii ecoclimatici din Câmpia Olteniei
 7. Comparație între Câmpia Olteniei și Platoul Dobrogei de Sud în funcție de deficitul pluviometric
 8. Determinarea gradului de troficitate a zonelor lacustre umede din Carpații Orientali (România)
 9. Microparticulele şi dioxidul de azot din aerul mediului ambiant din Bruxelles. Măsura în care reducerile locale de emisii trebuie să fie drastice pentru a respecta valorile limită impuse de UE
 10. Metalele grele identificate în particulele în suspensie în mediul urban din Bruxelles în week-end-uri
 11. Indicele poluării chimice a aerului din interior în habitatul din Bruxelles
 12. Calitatea aerului interior din locuinţele bucureştene în contextul schimbărilor climatice prezente
 13. Ruralitatea dintre văile Râmnicului Sărat şi Buzău- componentă definitorie a dinamicii peisajelor subcarpatice
 14. Analiza dinamicii pădurii în zona de contact carpaţi – subcarpaţi prin cartografie istorică în mediu SIG open source. Cazul Bazinului Limpedea (România)
 15. Intensificarea presiunii antropice prin expansiunea spațiului construit în sectorul subcarpatic al văii Prahovei/ Romania (1800-2008)
 16. Modele matematice utilizate pentru evaluarea vizuală in situ a peisajului – studiu de caz oraşul Sinaia
 17. Diferenţieri peisagistice în sectorul prahovean al Munţilor Bucegi
 18. Aspecte legate de teritorialitate şi coeziune teritorială în revizuirea PTS şi a Agendei teritoriale – o legătură între geografie şi politică regională
 19. Subsidența cauzată de autoaprinderea haldelor de steril din orașul Anina (România). Studiu preliminar
 20. Caracteristici ale procesului de industrializare în jurul momentului de colaps al unui sistem politic centralizat. România ca studiu de caz
 21. Utilizarea modelului numeric al terenului în analiza potenţialului natural al spaţiului turistic Muntele Mic – Poiana Mărului – Munţii Țarcu, în vederea extinderii şi amenajării domeniului schiabil
 22. Vulnerabilitatea socială şi riscurile asociate Nefropatiei Endemice Balcanică în judeţul Mehedinţi
 23. Turismul responsabil și turismul ecologic