fg
Volum XX |

Detectarea și cartografierea spațiului deschis verde folosind imaginea planetscope-3a cu abordarea indicelui de vegetație și clasificare supravegheată în Banda Aceh, Indonezia

Rezumat: Rolul Green Open Space (GOS) este esențial în crearea unui mediu confortabil în orașe. Este detectat folosind o imagine satelit de înaltă rezoluție, Planetscope-3A. Acest studiu și-a propus să clasifice acoperirea terenului în Banda Aceh folosind o clasificare multispectrală a imaginii Planetscope-3A și să evalueze aplicabilitatea imaginii Planetscope-3A pentru a identifica GOS în Banda Aceh. Clasificarea multispectrală a fost utilizată cu un algoritm de clasificare supravegheată-probabilitate maximă care se referă la transformarea indicelui normalizat de diferenţiere a vegetaţiei (NDVI) pentru a obține opt clase de acoperire a terenului. În plus, observația de teren a fost utilizată pentru a prelua punctele de eșantionare determinate prin eșantionare aleatorie stratificată. Clasificarea a detectat opt clase de acoperire a terenului cuprinzând obiecte non-GOS (apă, dezvoltare, aride) și obiecte GOS (arbori, arbuști, ierburi, zone umede și cultivate). Rezultatul a fost combinat cu 128 de probe de date de teren, producând o precizie de 76,036 % și o valoare kappa de 0,726. Acoperirea terenului a fost dominată de clasa dezvoltată cu 29,739 km2 sau 53,6 % din totalul suprafeței de studiu, cu o precizie de 94,094 %. Mai mult, GOS din Banda Aceh a inclus 19,589 km2 sau 35,291% din suprafața de studiu, constând în arbori (6,863 km2, precizie 79,396 %), arbuști (8,216 km2, precizie 59,413 %), ierburi (4,132 km2 , cu precizie 73,564%), zone cultivate (0,291 km2, precizie 73,475 %), și zone umede (0,088 km2, precizie 70,185 %). Aceasta concluzionează că Banda Aceh are o zonă suficientă de GOS. Rezultatul detectării GOS folosind imaginea Planetscope-3A cu algoritm de clasificare supravegheată-probabilitate maximă ar putea constitui date de referință și pot fi recomandate pentru gestionarea dezvoltării durabile în Banda Aceh.