fg
Volum XIX |

Delimitarea franjei rururbane: municipalitatea Uluberia, districtul Haora, India ca studiu de caz

Rezumat: În India, majoritatea centrelor urbane cresc foarte rapid atât spațial, cât și demografic. Această extindere alimentează procesul de urbanizare și diseminează caracteristicile urbane către regiunile periferice. Ca urmare, creșterea și extinderea rapidă a zonelor urbane către cele rurale înconjurătoare favorizează dezvoltarea neplanificată și întâmplătoare și transformă arealul într-unul cu atât mai complex. De-a lungul timpului, distincția dintre rural și urban se atenuează treptat, astfel că un nou tip de structură apare la marginea orașelor, caracterizată prin forme mixte de utilizare a terenului, activități socio-economice și denumită franja rururbană. Lucrarea delimitează franja rururbană a municipalității Uluberia pe baza unor indicatori selectați de structură demografică și servicii economice. Indicele de urbanitate și Indicele de urbanitate compus au fost utilizați pentru delimitarea franjei rururbane. Au fost identificate și denumite patru componente ale franjei municipalității Uluberia utilizând Media±Deviația Standard.