fg
Volum XV |

Debite de apă poluate şi deversate în Golful Gdansk de bazine hidrografice mici, în orașul de coastă Sopot

Rezumat: Scopul studiului este determinarea cantitativă a apelor uzate care intră în Golful Gdańsk – parte din Marea Baltică. Zona de studiu este formată din bazine hidrografice mici în orașul Sopot, acesta se întinde de-a lungul golfului. Cercetarea urmărește, de asemenea, pentru a determina în timp, volumele de apă uzate deversate şi nu pe distribuțiile spațiale. Un alt scop este acela de a identifica factorii determinanți principali care pot afecta calitatea apei în râuri care se varsă în dreptul orașului Sopot. Utilizarea terenului este considerată factor determinat. Zona de studiu este format din șapte bazine hidrografice mici, în orașul Sopot, fiecare cu un canal de curgere deschis. Perioada de studiu a fost 2014 – 2015. Testele de laborator au fost efectuate pentru a determina concentrația atât a azotului total, cât și a fosforului total. Alte măsurători incluse în studiu: pH, conductivitate specifică, temperatura apei, conținutul de oxigen dizolvat și conținutul de substanțe în suspensie. Pentru fiecare râu studiat au fost măsurate debite de apă. Au fost realizate şi comparații cu date meteorologice locale. Cercetările au arătat că nici unul dintre cele 6 studiate râurile au prezentat concentrații de azot total peste norma acceptată în Polonia pentru clasa 1 de calitate a apei (5 mg·dm-3). Valorile medii anuale a variat 0.60-1.28 mg·dm-3. Clasa 1 norma pentru fosfor (0,2 mg·dm-3), nu a fost depășită în cazul fosfor total în oricare dintre cele 6 râurile studiate. Valorile fosforului au variat 0.066-0.1 mg·dm-3. Cantitatea anuală tranzitată de cele 6 râuri din zona orașului Sopot, în timpul perioadei de studiu a fost de 4.295,9 kg pentru azot total și 370,2 kg pentru fosfor total. În scop comparativ, conținutul furnizat de Polonia în ansamblu, în anul 2012 a fost: 210.768.000 kg de azot total, și 15.269.000 kg fosfor total. În final, cele 6 râuri analizate în lucrare contribuie în ansamblu, cu 0,002% din masa biogenică furnizată la Marea Baltică de către Polonia.