fg
Volum XV |

Rezumat. Proprietățile temporale ale ploilor la scara evenimentului în Subcarpații de Curbură (România)

Rezumat: Caracteristicile evenimentelor pluviale (EP) joacă un rol determinant în dinamica procesele hidrologice din bazine hidrografice mici (de exemplu, formarea scurgerii, elementele viiturii), bilanțul apei și gestionarea resurselor de apă. Scopul lucrării a fost cercetarea proprietăților temporale asociate ploilor, la scara evenimentului. Studiul s-a bazat pe serii lungi de date ale proprietăților EP (de exemplu, starturi, intensități), produse în semestrul cald (1 aprilie – 30 septembrie; 1980-2010) la Bazinul Experimental Voinești (BEV), România. Valorile EP au fost înregistrate de un pluviograf, producție fosta URSS. Stația pluvio este situată în centrul BEV (altitudine 500 m dMN), în Subcarpații de Curbură. A fost creată o bază de date valoroasă cu 1852 de caracteristici ale EP. Starturile (mm) și duratele (min) fiecărui EP au fost înregistrate, iar intensitățile maxime și medii (mm/min) au fost calculate. EP s-au caracterizat prin straturi mici (până la 15,7 mm; până la percentila 90) ~ 93%, concentrate în luna mai (34,4%). Aproape jumătate din EP (48,2%), au avut durate de scurte (până la o oră), şi cele mai mici straturi (interval de încredere pentru medie, 95%: 2.09–2.58 mm), în timp cele cu durate mai lungi de cinci ore (10,5%), au fost specifice lunii septembrie (22,5%). În ceea ce privește intensitățile maxime ale EP, doar 16 cazuri depășesc pragul ≥ 1 mm/min (0,86%), ceea ce denotă frecvență nesemnificativă – întâlnit în toate lunile, mai ales în luna august – și caracter torențial slab. Au fost observate corelații neînsemnate între parametrii EP. Doar corelația „timp – strat” a fost notabilă (Pearson r: 0,631). Frecvența absolută a parametrilor EP în majoritatea cazurilor, prezintă o densitate puternică în cel mai mic interval. Aceste rezultate vor avea implicații importante în următorul studiu hidrologic cu parcele de scurgere.