fg
Volum XV |

Modelarea în mediul Sistemelor Informaţionale Geografice a indicatorilor ecosistemici (Studiu de caz Pădurea Castanilor Dulci, Munţii Belasitsa, Bulgaria)

Rezumat: Scopul prezentei cercetări este de a arăta posibilitățile aplicării tehnicii de calcul în cadrul investigațiilor ecosistemului. Obiectul cercetării în constituie pădurile de castan situate pe versanţii nordici ai Munţilor Belasitsa (sud-vestul Bulgariei). Trei zone de studiu au fost alese pentru investigarea detaliată a parametrilor structurali și funcționali (indicatori) a ecosistemelor de castan. Aceste zone sunt situate în păduri cu vârste diferite (în vârstă de 45-120 ani), cu modalităţi diferite de gestionare a pădurilor și în diferite stări. Indicatorii ecosistemici sunt modelaţi pe baza investigațiilor de teren și a datelor publicate disponibile, iar evaluarea stării pădurilor se realizează prin interpolare spațială (distanța ponderată inversă) în sistemul informaţional geografic (ArcGIS). Valorile rezultate ale modelului sunt verificate și validate prin investigații pe teren. Un strat de ieșire care arată starea pădurii de castan din regiunea investigată este generat pe baza suprafețelor raster, ca rezultat al interpolarii și aplicării cartografierii algebrice. De asemenea, sunt utilizaţi coeficienții de greutate la valorile de evaluare ale diferiților indicatori, ceea ce face ca analiza spațială să fie mai corectă. Modelul de cartografiere creat prezintă o potrivire semnificativă a zonelor cu păduri în stare proastă și păduri în stare bună, comparativ cu cele determinate pe baza planului de gestionare a pădurilor. Cercetarea confirmă avantajele tehnologiei SIG în procesarea de date mari și variate pentru evaluarea impactului multor factori asupra vegetației forestiere.