fg
Volum XV |

Derivarea indicilor ecologici pentru evaluarea sănătății peisajului și deranjarea habitatelor în bazinul inferior al râului Barpani, Assam (India)

Rezumat: Sănătatea peisajului este un element extrem de important pentru managementul corespunzător al resurselor și pentru restaurarea habitatelor naturale dintr-un bazin hidrografic. Cu ajutorul datelor satelitare oferite de Landsat Thematic MApper din 1987 și 2011, a fost determinat indicele sănătății peisajului. Pentru evaluarea sănătății peisajului și a gradului de deranjare a habitatelor naturale din bazinul inferior al râului Barpani din India, am realizat o analiză integrată a indicelui standardizat al precipitațiilor, indicelui normalizat de diferențiere a umiditaății, indicelui normalizat de diferențiere a terenurilor neproductive, indicelui normalizat de diferențiere a vegetației, intervenția antropică, înălțimea, panta, modul de utilizare a terenurilor. Starea de sănătate a peisajului a fost împărțită în cinci categorii, i.e. foarte bună, bună, moderată, proastă și foarte proastă.
Variațiile spațiale și temporare ale sănătății peisajului indică faptul că arealul cu o sănătate foarte bună a peisajului s-a restrâns de la 45%, cât ocupa în 1987, la doar 1%, ceea ce implică o scădere cu 97,26%. Celelalte patru categorii au înregistrat o creștere a suprafețelor. Degradarea habitatului forestier și a zonelor umede s-a accentuat ca urmare a agriculturii itinerante, defrișărilor și luării în cultură a zonelor umede. Utilizarea teledetecției pentru evaluarea sănătății peisajului și deranjării habitatelor poate fi foarte eficientă pentru prioritizarea corespunzătoare a reconstrucției ecologice a spațiului la diferite scări.