fg
Volum XV |

Geomorfosituri cu valoare turistică în partea central-sudică a Munților Parâng

Rezumat: Studiul de față urmărește identificarea, evaluarea și ierarhizarea geomorfositurilor cu valențe turistice din partea central – sudică a Munților Parâng. Evaluarea turistică a geomorfositurilor s-a bazat pe metoda elaborată de J.P. Pralong în anul 2005, ce a fost aplicată inițial pe două areale din Munții Alpi. Valoarea turistică a siturilor geomorfologice este rezultatul mediei aritmetice a patru valori (scenică, științifică, culturală și economică). Pentru fiecare din cele patru valori s-au punctat între 4 și 6 criterii, reliefându-se, acolo unde a fost cazul, particularitățile generate de arealul studiat. Ierarhizarea geomorfositurilor constituie baza includerii acestora în materialele de promovare elaborate de autorități sau operatori privați din regiune. Promovarea formelor de relief cărora li s-a asociat o anumită valoare, reprezintă, alături de promovarea resurselor antropice, punctul de plecare în dezvoltarea turistică spre care tinde regiunea.