fg
Volum XIII |

Indicatori de evaluare a calității apelor de suprafață și solurilor în proximitatea fostei exploatări de sulf din Munții Călimani

Rezumat: Zăcământul natural de sulf din Munţii Călimani, Carpaţii Orientali, a fost exploatat intensiv de-a lungul unei perioade de aproape 30 de ani. Sterilul rezultat din activitatea de exploatare s-a depozitat în patru halde de steril, în timp ce reziduurile rezultate din procesarea minereului s-au evacuat într-un iaz de decantare. Deşi operaţiunile miniere au fost sistate în anul 1997, rămăşiţele fostei exploatări de sulf sunt clasificate printre principalii factori poluanţi din România.
Lucrarea de faţă are ca scop prezentarea unei analize preliminare şi a stadiului actual al impactului poluării fostei exploatări miniere asupra factorilor de mediu, prin evaluarea unor indicatori ai calităţii apelor de suprafaţă şi a solurilor. Probe de apă şi sol au fost colectate din diferite regiuni aflate în proximitatea fostei mine şi au fost analizate, efectuând determinări de pH, conductometrice, turbidimetrice, chimice şi microbiologice.
Rezultatele obţinute demonstrează faptul că potenţialul ca şi agent poluant al fostei mine de sulf din Munţii Călimani este în continuare foarte ridicat, fapt reliefat de pH-ul acid al apelor de suprafaţă şi a solului, conductivitatea şi turbiditatea ridicată a apei respective prin numărul ridicat de impurităţi detectabile printr-o simplă analiza chimică preliminară.