fg
Volum XIII |

Evaluarea statistică a modificărilor hidrologice pe râul Buzău asociate barajului Siriu

Rezumat: În această lucrare se evaluează impactul modificărilor hidrologice produse debitelor medii zilnice de apă pe râul Buzău, de către barajul Siriu. S-au studiat debitele medii zilnice înregistrate în perioada 1 ianuarie 1955 – 31 decembrie 2010, la stația hidrometrică Nehoiu, de pe râul Buzău, a cărui curgere este controlată din 1984 de barajul Siriu. Principala metodă folosită pentru evaluarea modificării hidrologice la scară temporală s-a bazat pe teste ale aplicaţiei Indicatori ai Modificării Hidrologice (IHA). Analizele statistice au arătat că barajul Siriu a avut o influență moderată asupra regimului debitelor medii zilnice la intervale mari de timp, schimbări majore apărând la intervale mici de timp (1, 3 și 7 zile).