fg
Volum XIII |

Analiza susceptibilității genezei viiturilor în aria bazinului hidrografic al râului Bâsca Chiojdului

Rezumat: Prezentul articol își propune identificarea arealelor cu susceptibilitate mare în accelerarea scurgerii de suprafață a apei și astfel în alimentarea viiturilor din bazinul hidrografic al râului Bâsca Chiojdului, bazin situat în una din cele mai vulnerabile zone din România (zona de curbură) la fenomenele hidrice de risc. Analiza susceptibilității a fost posibilă prin luarea în considerare a zece factori principali cu un rol esențial în geneza viiturilor pentru ca în final să rezulte o hartă a suprafețelor de versanți cu susceptibilitate ridicată în alimentarea viiturilor și declanșarea acestora la nivelul albiei râurilor din bazin. Indicele propus, FFSI (Flash Floods Susceptibility Index), rezultat în urma însumării factorilor analizați, prezintă cele mai ridicate valori în general în cadrul arealului depresiunii Drajna, în această zonă fiind situate principalele localități din cadrul bazinului. Susceptibilitatea ridicată a genezei viiturilor în această zonă se datorează asocierii a celor mai mulți factori de risc din cei analizați și anume litologie favorabilă scurgerii accentuate, pante cu valori ridicate, grad mare de despădurire ș.a. De asemenea, arealele identificate ca fiind critice din punct de vedere al potențialului de formare a viiturilor prezintă un risc ridicat și la geneza și declanșarea altor fenomene asociate precum inundațiile și alunecările de teren.