fg
Volum XII |

Impactul și importanța reîntoarcerii emigranților în Europa Central-Estică

Rezumat: Întoarcerea emigranților ar putea fi un factor-cheie pentru dezvoltare regiunilor, mai ales în Europa Central-estică. În 2004, extinderea Uniunii Europene a determinat o migrație a forței de muncă în masă din țările post-socialiste către regiunile din Europa de Vest. Printre regulile Uniunii această migrație Est-Vest a devenit mai mult decât ”un exod al intelectualilor”, alături de emigranții cu înaltă calificare, au plecat de asemenea din țara lor de origine și cei mai puțin calificați. Această lucrare s-a concentrat pe caracteristicile comune ale emigranților din țările central-estice europene. În timpul cercetării, am folosit rezultatele unui sondaj on-line în rândul emigranților și am realizat interviuri cu emigranții maghiari reîntorși în țară. Deși țările de origine fac eforturi pentru reatragerea emigranților, fără macro-factori stabili, întoarcerea lor ar putea fi incertă. În funcție de rezultatele obținute, deși fiecare țară are propriul profil, în unele cazuri, în special emigranții din Ungaria și Polonia au caracteristici comune în motivarea emigrării și în ceea ce privește tipul de muncă în străinătate.