fg
Volum XII |

Tendințe demografice în Serbia și implicațiile acestora pentru sistemul de așezări

Rezumat: Tranziția demografică din ultimele decenii a dus la o scădere a numărului populației, precum și la schimbări ale ratelor de fertilitate și mortalitate și a structurii gospodăriilor din Serbia. Bilanțul natural negativ și emigrarea masivă au fost parțial compensate de fluxurile de refugiați din fostele republici iugoslave, însă acest aport semnificativ de refugiați nu va mai avea un impact major asupra schimbărilor demografice viitoare din Serbia. Pe baza primelor rezultate ale recensământului populației, gospodăriilor și locuințelor din Serbia din 2011, lucrarea surprinde tendințele demografice trecute și actuale și implicațiile acestora. Pe lângă depopulare, s-a înregistrat și o scădere a numărului de gospodării, în timp ce numărul așezărilor cu puțini locuitori sau a celor care nu mai au niciun locuitor a crescut, însă cu mari diferențe demografice regionale. Schimbările semnificative ale populației ridică o serie de provocări economice și sociale pentru societate și autorități, în domeniul finanțelor publice, fondului de pensii, asigurărilor de sănătate etc., dar și în domeniul planificării teritoriului și dezvoltării regionale.