fg
Volum XI |

Poluarea solurilor cu metale grele în urma irigațiilor în regiunea minieră din Georgia

Rezumat: Scopul principal al acestei cercetări l-a reprezentat studierea compoziției, migrării și acumulării metalelor grele în solurile irigate, plante și parțial ape naturale în districtul Bolnisi, Georgia (în sudul capitalei Tbilisi), precum și stabilirea posibilelor surse de poluare și impactul acestora asupra mediului regiunii. Lucrarea analizează conținutul elementelor toxice din solurile irigate adiacente exploatării miniere și fabricii de prelucrare.
Toate mostrele de sol și apă au fost analizate cu ajutorul aparatului Perkin Elmer, folosind metoda atomo-adsorbtivă. Astfel au fost identificate concentrări difereite ale metalelor grele. Studiul nostru a arătat că peste jumătate din teritoriul analizat este serios poluat cu cupru și zinc. Unele areale din regiune pot fi considerate chiar poluate catastrofal. Irigațiile au un rol major în acest sens, întrucât aceste teritorii sunt irigate intens folosind apa râurilor în care se deversează apa folosită la întreprinderea minieră. Prin urmare, aceste ape ajung în sol prin intermediul irigațiilor.
Studiul prezent demonstrează că metalele grele, în primul rând cupru, zinc și mangan, au efecte negative majore asupra tuturor proprietăților solului, compoziției acestuia și proceselor pedogenetice, fapt evidențiat foarte bine de deteriorarea potențialului hidro-fizic al solului. O corelație echilibrată între fazele solidă, lichidă și gazoază este întreruptă. În solurile puternic poluate, au loc procese de compactare care duc la o creștere rapidă a densității solului, cu o deteriorare critică a porozității și permeabilității stratului de sol.