fg
Volum XI |

Aspecte formale și legale privind peisajul forestier din Polonia

Rezumat: Articolul prezintă posibilitățile privind amenajarea forestieră stabilite în urma analizării documentelor legislative (acte și regulamente) valabile în Polonia cu privire la organizarea spațiului, conservarea naturii și a pădurii. Rezultatele obținute indică faptul că aspectele legate de abordarea peisagistică capătă o importanță tot mai mare în atingerea obiectivelor privind managementul pădurilor în Polonia. În păduri, pe lângă acţiunea asociată protecţiei peisajului, managementul şi planificarea reconstrucţiei suprafeţelor împădurite, păstrând toate zonele deschise într-o stare naturală sau aproape naturală, limitâns suprafaţa copacilor căzuţi, crescând diversitatea ecotonurilor. Astfel posibilităţile de proiectare a peisajului se ocupă în special de aspecte culturale şi de management. În acelaşi timp s-a observat o lipsă a referinţelor faţă de scopul soluţiilor aplicate în silvicultură.