fg
Volum XI |

Analiza imaginii urbane prin intermediul sondajelor vizuale. Studiu de caz: orașul Craiova

Rezumat: Orașele au fost afectate de procesele de revitalizare urbană, dorind să fie incluse în competiția globală de piață unde acestea încearcă să atragă mai multe resurse economice și să-și consolideze o poziție importantă, transformându-și astfel reprezentările urbane la nivelul percepțiilor. Unele orașe au optat să-ți remodeleze spațiile urbane, proiectând o imagine care atrage vizitatorul dar și rezidentul, dar în același timp, acestea încearcă să gestioneze problemele și tensiunile asociate cu acest proces de transformare urbană.
Astfel, imaginea orașului este din ce în ce mai expusă la progresele recente și la transformările infrastructurilor și utilizării terenurilor. Acest articol își propune să contureze percepția imaginii urbane la nivel de micro-scară cu ajutorul analizei datelor rezultate din VPS – Visual Preference Survey, realizat în municipiul Craiova, România. O nouă abordare urbanistică pentru a măsura imaginea urbană, ce nu are în vedere modelul de analiză clasic al lui Lynch, este VPS-ul, dezvoltat de Anton Nelessen, acesta este un proces care permite locuitorilor unui oraș să ia parte la evaluarea urbană și să creeze o nouă viziune de dezvoltare pentru viitor. Prin acordarea de scoruri diferitelor imagini, oamenii din Craiova își exprimă percepția asupra imaginii urbane, luând în considerare patru aspecte: spațiile publice, mediul construit, transportul și mediul socio-cultural, și creionează, în acest fel, comunitatea pe care doresc să o aibă în viitor. Rezultatele arată că imaginea orașului are nevoie de unele intervenții majore urbane în ceea ce privește designul, arhitectura și funcționalitatea spațiilor publice urbane. În consecință, sunt propuse câteva principii actorilor publici pentru îmbunătățirea celor patru secțiuni principale discutate în studiu.