fg
Volum XI |

Rolul şi importanţa monumentelor istorice în diversificarea ofertei turistice din Ţara Oaşului

Rezumat: În contextul trecerii societăţii europene şi implicit a celei româneşti de la o societate industrială la una de tip informaţional, bazată pe cunoaştere se impune din ce în ce mai serios problema cunoaşterii potenţialului local şi elaborarea celor mai optime strategii de dezvoltare a teritoriului, pornindu-se de la realităţile locale, din teren. Pe acest fundal, lucrarea de faţă are menirea de identifica şi de a evidenţia rolul şi importanţa monumentelor istorice, în dezvoltarea durabilă şi responsabilă a teritoriului prin turism, la nivel local, în Ţara Oaşului.