fg
Volum XI |

Aspecte privind comunicarea în turism. Studiu de caz: Munții Poiana Ruscă (România)

Rezumat: Turismul este un fenomen pentru care comunicarea este în mod special importantă, fiind responsabilă în bună măsură de tranformarea turiștilor potențiali, în turiști efectivi. Articolul pornește de la paradigma, funcțiile și factorii comunicării în turism și analizează modul în care se realizează comunicarea turistică în cazul arealului turistic Munții Poiana Ruscă. Acesta este un spațiu montan cu un potențial turistic complex, situat în interiorul izocronei de 1,5 ore față de mai multe centre urbane, ceea ce-l face atractiv pentru turismul de proximitate, de week-end. Analiza a avut în vedere mai multe componente: comunicarea din spațiile emițătoare, comunicarea din arealul studiat, respectiv comunicarea prin intermediul spațiului virtual. Concluzia evidențiază, În raport cu teoria generală a comunicării și a practicii comunicării în turism, concluziile relevă câteva elemente de constrângere din partea emițătorului – insuficienta atenție acordată publicității, nerealizarea unui mesaj coerent –, respectiv din partea receptorului – absența unui interes predilect către turismul în aer liber, de drumeție.