fg
Volum XI |

Posibilitatea dezvoltării unui traseu turistic etnofolcloric în Regiunea de Vest

Rezumat: În condiţiile actuale, în care se încearcă o globalizare la nivel european, cultura şi folclorul sunt elementele care ne ajută să ne păstrăm identitatea. Resursele turistice dintr-o zonă, din categoria folclor pot constitui punctele de plecare pentru dezvoltarea unui turism de nişă.
Regiunea Vest cuprinde patru judeţe ale României şi numeroase resurse turistice din sfera etnofolclorului.
Prin prezentarea celor mai deosebite astfel de resurse am încercat să trezesc interesul atât a agenţilor economici, comunităţilor locale, specialiştilor, cât şi a potenţialilor turişti.