fg
Volum XI |

Percepția rezidenților și non-rezidenților asupra imaginii turistice a municipiului Craiova, România

Rezumat: Pentru fiecare destinație turistică, imaginea turistică joacă un rol important care asigură consolidarea legăturii dintre un vizitator şi destinația aleasă, fiind un amalgam de cunoştinţe, sentimente, aşteptări şi impresii pe care oamenii le au despre o anumită locaţie (Henderson, 2007).
Identitatea destinaţiei turistice este creată de către emițător (în esenţă, marketeri turistici), fiind susţinută și de resursele turistice naturale şi antropice, în timp ce imaginea, susţinută de experienţele şi comunicările expeditorilor, este percepută de potențialul vizitator, adică receptorul. În procesul de selecţie turistică, turiștii iau în considerare caracteristici tangibile, cum ar fi elementele cadrului natural şi antropic şi elemente intangibile (relaxare, libertate). Acest studiu vizează explorarea modului în care municipiul Craiova este perceput ca destinație turistică și cum se transmite într-o identitate unică în mintea consumatorului, concentrându-se pe identificarea şi explicarea atitudinilor unui eşantion de respondenți din mediul urban faţă de turismul din Craiova, cât şi gruparea lor cu privire la aceste atitudini. Astfel, studiul ajută la identificarea principalele atracţii turistice şi forme de turism asociate cu acest oraş pentru a dezvolta activităţi turistice pe viitor.