fg
Volum XI |

Identitate și dezvoltare durabilă în turismul rural

Rezumat: Există multe studii care vorbesc despre „anonimatul”, în care țara noastră se scufundă, în termeni de identitate turistică internațională, a simbolurilor care ne definesc. Niciodată nu am știut să ne promovăm folosind elementele unice pe care le avem și nu pentru că nu avem aceste caracteristici unice, ci pentru că este posibil ca noi să nu știm sau să fi uitat ce ne reprezintă cu adevărat. Au fost mai multe inițiative, unele dintre ele recente și costisitoare de a crea și de a promova un brand de țară, pornind de la turism, dar acestea nu au avut impactul scontat. De ce nu au avut impactul scontat? Avem un element/elemente care pot da o imagine durabilă, nu una temporară, pentru noi și pentru turismul rural românesc? Sunt satul, tradițiile, precum și gastronomia elemente de identitate turistică pentru satul românesc ca un element în cadrul ofertei turistice? Ce simboluri, valori, idei, sentimente, emoții, locuri, personalități, produse alimentare, expresii artistice sunt, prin excelență adevărat românești? Câți dintre noi le recunoaștem? Acestea sunt doar câteva dintre numeroasele întrebări la care vom încerca să răspundem, nu cu disperare, dar cu interesul unei persoane care nu este doar atrasă de turism și valorile sale, cu mesajul său de-a lungul timpului. Articolul încearcă să sublinieze rolul identității în promovarea unui produs turistic, satul românesc, o comoară de mare preț până în prezent, pe baza unei metodologii adecvate de cercetare în geografia turismului (chestionare, diagnostic, analiză de prospecțiune, etc.).