fg
Volum XI |

Utilizarea tehnicilor GIS în evaluarea calității vizuale a peisajului: o abordare metodologică aplicată la Piatra Neamț, România

Rezumat: Studiul de față demonstrează fezabilitatea utilizării tehnicilor SIG în evaluarea calității vizuale a peisajului. Pe baza modelului digital al terenului realizat după planurile topografice la scara 1:5000 s-a efectuat aplicația Viewshed analysis pentru 5 puncte ale teritoriului, selectate după criterii obiective. S-a încercat o cuantificare a valorilor vizuale ale peisajului din aria municipiului Piatra Neamț în urma analizei obiective a realității din teren reflectate din punctele de observație, dar și prin prisma percepției umane (domeniu mai greu acceptat de comunitatea științifică). Astfel, se poate ajunge la valori precise ale peisajului, singurul element mai greu cuantificabil fiind percepția umană. Aplicația a fost posibilă plecând de la interpretarea matematică a peisajului propusă de Neuray G. in 1987, urmând ca un rol deosebit de important în atingerea rezultatelor dorite să-l aibă tehnicile specifice SIG amintite anterior. Scopul principal este de a vedea potenţialul peisagistic obiectiv al teritoriului studiat, însă această aplicație poate fi realizată pentru orice areal.