fg
Volum X |

Variaţia unor parametri morfometrici ai pietrişurilor în lungul râului Trotuş, Carpaţii Orientali (Romania)

Rezumat: Analiza morfometrică a materialelor de albie poate să ofere, alături de analizele de granulometrie şi petrografie, informaţii asupra provenienţei aluviunilor, mediului de transport şi asupra modului de depunere a particulelor sedimentare. În prezent, există o mare varietate de indici descriptivi ai formei şi dimensiunii particulelor sedimentare, fiecare încercând să cuantifice cât mai fidel influenţa condiţiilor dinamice şi a constituţiei petrografice a materialelor supuse transportului în anumite medii, asupra aspectului acestora la un moment dat. Din multitudinea acestora noi ne-am concentrat atenţia doar asupra a 10 indici. Datele obţinute, fie din măsurători directe asupra a 5027 galeţi, fie în urma calculării indicilor, au fost prelucrate, obţinându-se o serie de parametri statistici (media, mediana, deviaţia standard etc.). Pe baza acestor indici s-a realizat şi o evaluare a “formei optime” a pietrişurilor din albia râului Trotuş. Unii parametri statistici (de exemplu, media) au fost utilizaţi pentru obţinerea histogramelor de frecvenţă a indicilor morfometrici în punctele de eşantionare şi a modelărilor cu ajutorul funcţiilor matematice.