fg
Volum X |

Controlul geologic şi morfologic în structura Bazinului Cricovul Dulce

Rezumat: Controlul geologic şi morfologic în structura Bazinului Cricovul Dulce Lucrarea iși propune analiza corelațiilor dintre elementele tectonice, structurale și litologice din Bazinul Cricovului Dulce și reflectarea acestora în morfologia peisajului.
Poziția Bazinului Cricovul Dulce în Subcarpații de Curbură și în Câmpia piemontană a Cricovului a determinat caracteristici litologice și structurale diverse, fapt ce a favorizat un anumit tip de evoluție a peisajului geomorfologic in concordanță cu particularitățile fizico-geografice.
Faliile (Câmpina, Colibași), linia de dislocație Vârfuri-Vișinesti-Drăgăneasa, precum și prezența anticlinalelor (Siliștea Dealului, Gura Ocniței-Moreni, Babanucului) și a sinclinalelor (Malurile-Valea Lungă, Ruda) în Bazinul Cricovului Dulce, influențeaza dinamica în evoluția morfografică a întregii regiuni.
Litologia, rocile moi (nisipuri, marne, argile, pietrisuri) uneori neconsolidate, precum și straturile cu durități diferite intensifică procesele morfodinamice și dau naștere unor reliefuri structural specific regiunilor subcarpatice.
Văile se adaptează la structura și avem astfel văi de tip: subsecvent, obsecvent și consecvent.
Geologia se complică și mai mult datorită prezenței în Bazin a unor strate de cărbuni (perimetrul Filipești de Pădure) precum și datorită prezenței masivelor de sare (Moreni, Colibași). Relieful Bazinului Cricovului Dulce reflectă alcătuirea și structura litologică a regiunii peste care se suprapune, rezultând din acest punct de vedere o diversitate a peisajelor.