fg
Volum X |

Indicele de temperatură – umezeală (ITU) în Câmpia Olteniei în perioada 2000-2009

Rezumat: Indicele de temperatură – umezeală, cunoscut şi sub denumirea de indice de confort termic, reprezintă un indice foarte des vehiculat în mass-media în ultima perioadă; acesta redă o temperatură aparentă şi anume, cea resimţită de corpul uman, care se răceşte mai lent la valori mari ale umezelii relative, ca urmare a reducerii ratei de evaporare. ITU se calculează pe baza mai multor relaţii care coroborează temperatura aerului cu umezeala relativă, pragul critic fiind 80. Din analiza datelor statistice furnizate de Centrul Meteorologic Regional Craiova, reiese faptul că anii cu cel mai mare număr de zile în care s-a depăşit pragul de 80 unităţi sunt 2000, 2001 şi 2007 pentru întreg perimetrul analizat, când în perioada de vară regiunea a fost afectată de mai multe valuri de căldură, care au dus la depăşirea frecventă a valorii de 40°C. Arealul cel mai expus este cel situat în partea central-sudică şi estică a Câmpiei Olteniei – 51 zile cu ITU > 80 la Caracal în 2000, 47 zile cu ITU > 80 la Bechet în 2001 şi 41 zile cu ITU > 80 la Băileşti în 2007. Ca distribuţie lunară, lunile cele mai problematice sunt bineînţeles iulie şi august, când este favorizată atât pătrunderea unor mase de aer foarte cald dinspre nordul Africii, cât şi convecţia termică. Raportat la decada analizată, la nivel lunar, cel mai mare număr de zile în care s-a depăşit pragul critic s-a înregistrat la Caracal în august 2000 – 23, la Bechet în august 2001 – 25 şi la Băileşti în iulie 2007 – 20. Per total, în cei 10 ani analizaţi se remarcă Băileşti – 76 zile în iulie şi 90 în august, Bechet – 84 zile în iulie, respectiv 83 în august şi Calafat – 77 şi 70 zile. Valorile mari ale ITU afectează cu precădere copiii şi persoanele vârstnice sau cu diferite afecţiuni. La valori mai mici de 70 ale ITU, cele mai multe persoane se simt confortabil, la valori cuprinse între 75 şi 80, circa jumătate din populaţie resimte senzaţie de disconfort termic, iar la valori mai mari de 80, chiar dacă senzaţia de disconfort nu apare, se recomandă măsuri de protecţie adecvate.