fg
Volum X |

Măsuri structurale şi nestructurale de diminuare a riscului inundaţiilor în bazinul hidrografic al râului Bâsca (România)

Rezumat: Cele mai frecvente hazarduri naturale care afectează bazinul hidrografic al râului Bâsca (extins pe suprafaţa de 785,1 km2 în Carpaţii de Curbură) sunt viiturile şi inundaţiile. Prezenta lucrare are drept scop investigarea şi analiza măsurilor structurale şi nestructurale cu rol de diminuare a riscului indus de inundaţii în bazinul menţionat. Studiul se concentrează pe principalii factori care generează şi favorizează viiturile şi caracteristicile acestora (frecvenţa, cele mai mari viituri şi consecinţe). Principala metodă este reprezentată de analiza statistică a datelor hidrologice şi climatice, observaţia de teren, cartarea expediţionară şi analiza spaţială utilizând Sisteme Informatice Geografice (SIG). În analiza potenţialului de producere a viiturilor au fost prelucrate debitele maxime instantanee, lunare şi anuale ale râului Bâsca de la staţiile hidrometrice Bâsca Roziliei (1953-2007), Varlaam I (1956-2005), Comandău (1968-2005) şi de pe râul Bâsca Mică de la Brebu (1959-1974) şi Varlaam II (1973-2005). În ultima parte a lucrării sunt prezentate consideraţii asupra masurilor structurale şi nestructurale de protecţie împotriva inundaţiilor. Este realizat un inventar al lucrărilor structurale din sectorul mijlociu şi inferior al bazinului (lucrări hidrotehnice şi antierozionale) şi este analizată starea acestora.