fg
Volum X |

Observaţii asupra masei şi concentraţiei neobişnuit de mari ale particulelor în suspensie înregistrate în duminica fără trafic a anului 2009, în aglomeraţia urbană Bruxelles

Rezumat: Începând cu 2002, autorităţile bruxeleze au instituit în fiecare an o zi în care traficul este interzis, în cea de-a treia duminică din luna septembrie. Această experienţă foarte interesantă a pus în evidenţă informaţii valoroase privind sursele gazoase de poluare, consecinţă a traficului intens şi particulele în suspensie. În duminica fără trafic a anului 2006, au fost înregistrate concentraţii extreme ale PM10 şi PM2,5, împreună cu concentraţii scăzute ale oxizilor de azot, monoxidului şi bioxidului de carbon. Duminica fără trafic a anului 2009 a evidenţiat, de asemenea, rezultate interesante. Pe parcursul orelor cu trafic interzis, masa şi concentraţia numărului de particule în suspensie au atins valori dintre cele mai ridicate din 2009. Carbonul elementar (funinginea) a rămas singurul component măsurat a cărui concentraţie a continuat să descrească pe parcursul perioadei de trafic interzis.