fg
Volum X |

Evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă din cursurile inferioare ale râurilor Jiu şi Motru (Oltenia, România)

Rezumat: Prin folosirea metodologiei propuse în DCA, prezentul studiu identifică indicatorii valabili pentru definirea stării ecologice (parametrii hidromorfologici, fizico-chimici şi biologici) a două corpuri de apă naturale (pe râul Jiu corpul de apă: localitatea Bratovoieşti – confluenţă Dunăre şi pe râul Motru corpul de apă: confluenţă Jirov – confluenţă Jiu). Valorile parametrilor de calitate înregistrate în secţiunile de monitorizare sunt: 2,87 pentru Indicele de diversitate Shannon-Wiener – corpul de apă Motru şi 0,87 pentru Indicele grupe funcţionale – corpul de apă Jiu (în cazul indicatorilor biologici); 1,22 pentru coeficientul de modificare a secţiunii transverale (adâncime) – corpul de apă Motru, 0,1 pentru coeficientul de îndiguire – corpul de apă Motru şi 1,24 pentru coeficientul de reducere albie majoră – corpul de apă Jiu (în cazul indicatorilor hidromorfologici). Parametrii de calitate (indicatorii fizico-chimici) ai apelor uzate evacuate sunt: consumul biochimic de oxigen (40,78 mg/l) şi azotul amoniacal (6,96 mg N/l) – oraşul Strehaia; consumul biochimic de oxigen (33,70 mg/l), azotul amoniacal (19,66 mg N/l) şi fosforul total (8,96 mg/l) – oraşul Craiova. Obiectivul ţintă îl constituie stabilirea stării ecologice pentru cele două corpuri de apă, respectiv „stare moderată” pentru cursul inferior al râului Jiu şi „stare bună” pentru cursul inferior al râului Motru, stări ce corespund claselor a II-a şi a III-a de calitate conform procesului european de intercalibrare, ceea ce le conferă compatibilitate la nivel european. Importanţa lucrării de faţă constă în determinarea stării ecologice a două corpuri de apă naturale amplasate aval de o sursă punctiformă de poluare majoră (aşezările urbane Craiova pentru Jiu, respectiv Strehaia pentru Motru) cu impact în neatingerea obiectivelor de mediu prevăzute de către Directiva Cadru Apă.