fg
Volum IX |

Dinamica proceselor actuale din Bazinul Hidrografic Sărăţel

Rezumat: Bazinul Sărăţel prezintă un teritoriu localizat în cea mai mare parte în arealul molasic al Subcarpaţilor Buzăului. Caracteristicile fizico-geografice, la care se adaugă impactul socio-uman, au creat un sistem geomorfologic integral, în cadrul căruia se manifestă o dinamică accentuată a proceselor geomorfologice actuale. Începând din anul 2002 şi până în 2008 au fost monitorizate areale cu impact însemnat asupra peisajului, dintre care se remarcă alunecările de teren, torenţii, ravenele şi creepul.