fg
Volum IX |

Indicii ecoclimatici din Câmpia Olteniei

Rezumat: Câmpia Olteniei reprezintă o importantă regiune agricolă a ţării, care dispune de vaste suprafeţe cultivabile, care pot fi exploatate în cele mai bune condiţii dacă se iau în calcul şi restricţiile climatice care generează o serie de disfuncţionalităţi. Pentru a evidenţia problemele legate de tendinţa de aridizare a regiunii, precum şi pentru a determina cele mai adecvate plante de cultură s-au calculat mai mulţi indici folosiţi în diferite studii agroclimatice şi biogeografice. Astfel, conform datelor prelucrate, Câmpia Olteniei se încadrează în general în domeniul stepei şi silvostepei, în privinţa plantelor de cultură recomandându-se cele termofile şi xerotermofile, care pot da producţii bune chiar şi în condiţiile pluvio-termice caracteristice regiunii analizate. Regimul termic se impune printr-o tendinţă de creştere uşoară datorată valorilor foarte ridicate din sezonul cald, în timp ce regimul pluviometric înregistrează fluctuaţii evidente, tendinţa fiind însă de scădere. Astfel, se confirmă problema legată de aridizarea sudului Câmpiei Olteniei, problemă acutizată în ultimul timp şi de alţi factori, precum defrişările masive, desfiinţarea sistemelor de irigaţii etc., care au dus la reactivarea unor areale acoperite de nisipuri. Cu toate acestea, rezultatele parţiale obţinute prin prelucrarea datelor nu susţin ideea deşertificării.